Riskanalys

Riskanalys är en systematisk identifiering av riskkällor och en värdering av dessa riskkällor med avseende på personsäkerhet, egendom och/eller miljö. Det huvudsakliga syftet med riskanalysen är att identifiera risker och sedan eliminera dessa.

Risk = Konsekvens × Sannolikhet.

Enligt ett flertal direktiv och standarder krävs det av tillverkaren, entreprenören eller användaren av kvalificerad processutrustning eller anläggningar att denne utför riskanalys. Riskanalys utförs med fördel av en mindre grupp på ca 5-10 personer.

Kvantitativ riskvärdering
Kvantitativ riskvärdering

Resultatet av en riskanalys är i hög grad beroende på sammansättningen av gruppen som utför riskanalysen samt de enskilda deltagarnas erfarenhet , kunnande och engagemang. Ett flertal olika typer av standardiserade riskanalysmetoder finns att tillgå såsom Grovanalys, What-if, Hazop och FMEA. PROSWECO har utfört ett flertal riskanalyser inom pappers & massa och kraftverksindustrin. Riskanalyser har bl.a. utförts på sodapannor, kraftverkspannor, elpannor och pappersmaskiner.

Riskanalyser resulterar inte sällan i modifierade procedurer och instruktioner, ändrade inspektionsintervaller samt typ av inspektion, provning och test som skall utföras.

Riskanalys schematiskt
Riskanalys schematiskt

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.