Korrosion

Korrosion definieras som angrepp på material genom kemisk, oftast en elektrokemisk reaktion med omgivande miljö. Angreppet är vanligen inte önskvärt. PROSWECO erbjuder en bred kompetens inom korrosionsområdet. Vi kan ge Er rådgivning inom följande områden:

 • Materialval
  • Bedömning av lämpligt material utifrån rådande miljö
  • Korrosionsundersökningar
Spänningskorrosionssprickning
Spänningskorrosionssprickning
 • Skadeutredningar
  • Fastställande av skadeorsak
  • Omfattning av angrepp, avverkning
  • Analys av beläggningar
  • Erfarenhetsmässig bedömning
 • Korrosionsstudier
  • Uppmätning av korrosionspotentialer i olika lösningar och vid olika temperaturer
  • Fältmätningar
Pittingkorrosion på rostfritt material
Pittingkorrosion på rostfritt material
 • Reparationsmetoder
  • Utbyte till annat material
  • Reparation med t,ex Kompositmaterial
  • Bedömning av varaktighet
  • Ekonomisk bedömning
 • Högtemperaturkorrosion
  • Skalningstemperaturer
  • Saltsmältakorrosion
 • Efterbehandling av svetsförband
  • TIG-behandling
  • Slipning
  • Betning
  • Specifikationer och effektbedömning beträffande efterbehandling

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.