Materialval

Materialval utgör en allt viktigare del av både konstruktions- och underhållsarbetet i den moderna processindustrin samt övrig industri. Att känna till utvecklingen på materialområdet har därför blivit ett konkurrensmedel för all tillverkande industri.

 • Materialtekniken är idag en nyckelteknologi.
 • Företagen bygger sin framtid på nya material och nya applikationer för redan kommersiella material.

Det är idag nödvändigt att kunna överblicka både de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av ett materialval på längre sikt – vilken lösning är den optimala? Vid drift, upphandlingar, konstruktions- och reparationsarbeten krävs både ökad kunskap och förståelse för ett materials egenskaper.

Utvecklingen på materialområdet innebär också allt fler möjligheter till alternativa materiallösningar. Materialval idag har också fått en helt annan betydelse och dignitet än tidigare. Processer och industriella förlopp kan idag utvecklas genom att korrekta och riktiga materialval genomförs.

Orsak till materialhaverier
Orsak till materialhaverier

PROSWECO har stor kompetens inom området materialval och arbetar ofta med följande frågeställningar under beslutsprocessen ”Att välja det mest lämpliga materialet för ett givet användningsområde”:

 • Säkerhet?
 • När valdes tidigare material?
 • Vem tog fram det använda materialet?
 • Varför valdes materialet?
 • Förädlar man materialet?
 • Sker en uppföljning?
 • Existerar det en framförförhållning?
 • Hur gör Ni ert materialval?
 • Tar Ni hjälp av sakkunnig personal ?
 • Ekonomi?

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.