Skadefall & haveriutredningar

PROSWECO utför som oberoende part skadeanalyser både i fält och via analys av skadade komponenter.

  • Våra kunder återfinns inom svensk och utländsk processindustri.
  • PROSWECO tillhandahåller 24-timmars service. Vi delger i möjligaste mån förslag till åtgärder direkt på plats för att förebygga nya skadefall i anläggningen.
  • Utredningar och resultat från metallografiska undersökningar redovisas inom avsedd tid. Vi använder hela företagets kompetens.
  • Vi har lång erfarenhet inom korrosion, materialval, tillämpliga designlösningar samt reparationsmetoder.
  • Vi utför förebyggande inspektioner av processanläggningar i hela världen. Pappers – och massaindustrin är vårt största segment.
  • PROSWECO har stark kompetens inom det svetstekniska området.
  • Genomförda utredningar redovisas vanligen hos kund, både i Sverige och i förekommande fall i utlandet.
Metallografisk undersökning av båtprov
Metallografisk undersökning av båtprov

Välj PROSWECO för maximal tillgänglighet på anläggningen!

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.