Mats Karlbom

Mats Karlbom
Mats Karlbom

Specialitet: Pannkonstruktion och inspektioner av sodapannor och kraftverkspannor.

Huvudområden:

  • Utvärdering av pannkonstruktioner och tryckbärande anordningar
  • Kvalitetskontroll (granskning av konstruktionsritningar, tillverkningskontroll och montagekontroll) under tillverkning av nya sodapannor eller kraftverkspannor eller under stora ombyggnationer
  • Kvalitetskontroll under tillverkning av olika typer av tryckbärande anordningar
  • Riskanalyser
  • Skadeutredningar

E-post: mkm@prosweco.se

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.