Om oss

PROSWECO AB är ett svenskt oberoende tekniskt konsultföretag och kan stå till tjänst med oberoende

  • Inspektioner
  • Kvalitetskontroller
  • Skadeutredningar

PROWECO´s uppdragsgivare består i huvudsak av svenska och utländska företag inom främst massa- och pappersindustrin samt övrig prosess- och tillverkningsindustri.

PROSWECO´s lösningar har visat sig vara både kostnadseffektiva och långsiktiga. I många fall har vårt arbete resulterat i betydande kostnadsbesparingar, ökad personsäkerhet, samt högre drifttillgänglighet för producerande enheter. Vår ambition är att tillhandahålla oberoende tjänster av högsta kvalitet och med leverans i rätt tid.

Flera av våra kunder är stora inom sina respektive verksamhetsområden och industrigrenar, Kundernas anspråk och deras ekonomiska överväganden är alltid vägledande för PROSWECO.

Vår strävan är att utveckla långvariga kundrelationer. Många av våra uppdragsgivare har anlitat oss alltsedan vi inledde verksamheten och vi gör vårt yttersta för att de skall förbli våra kunder. Ständigt försöker vi också vinna nya kunders förtroende inom vårt aktiva industrisegment.

Varje kund har i regel minst en av våra ingenjörer som sin kontaktperson inom företaget. Denna ingenjör ansvarar för att kundens särskilda behov blir tillgodosedda och att förhållandet mellan PROSWECO och kunden präglas av kontinuitet

Inom vårt arbetsteam gör vi allt för att skapa en stark laganda, vilket uppmuntrar till samarbete och stimulerar utbytet av kunskap och erfarenheter. Detta gör att ett uppdrag utförs av den (eller de) för ärendet bäst lämpade ingenjörerna med rätt kompetens och erfarenhet.

Genom ett effektivt resursutnyttjande befrämjas PROSWECO´s mål att ge kunderna oberoende kvalificerad och kostnadseffektiv teknisk service på kortast möjliga tid.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.